Kongre Konuları

 • Destinasyon Rekabetçiliği
 • Sürdürülebilir Turizm 
 • Turizm Eğitimi 
 • Alternatif Turizm Uygulamaları (Ekoturizm, Sağlık Turizmi, Spor Turizmi…vs.) 
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları 
 • Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
 • Hükümet Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 
 • Turizmde Yenilik-Yaratıcılık 
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
 • Yönetim/Pazarlama/Davranış Konuları
 • Akademik Gelişmeler: Yayınlar, Kurum ve Kuruluşlar, Bilimsel Toplantılar, vb. 
 • Altyapı, Üstyapı ve Ulaşım İle İlgili Gelişmeler
 • Eğlence, Animasyon ve Rekreasyon İle İlgili Gelişmeler 
 • Turistik Ürün ve Hizmetler 
 • Seyahat ve Turizm İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Çevre ve Gıda Güvenliği
 • Gıda Mikrobiyolojisi
 • Gıda Katkı Maddeleri
 • Gıda Kimyası
 • Gıda Mevzuatı ve Politikaları
 • Gıda Üretim Teknolojileri
 • Organik Gıdalar 
 • Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği
 • Hayvansal Üretim, Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği
 • Su Ürünleri ve Gıda Güvenliği
 • Yem ve Gıda Güvenliği
 • Tedarik Zincirinde Gıda Güvenliği
 • Gıda İşleme ve Gıda Güvenliği
 • Nanoteknoloji ve Gıda Güvenliği
 • Gıda ile Temas Eden Malzemeler ve Gıda Güvenliği
 • Lojistik ve Gıda Güvenliği
 • Satış Noktalarında Gıda Güvenliği 
 • Toplu Tüketim Yerleri ve Gıda Güvenliği
 • Gıda Güvenliği ve Epidemiyoloji
 • Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı
 • Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler
 • AR-GE 
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Algılaması ve Risk Değerlendirmesi
 • Yeni Gıdalar, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 
 • Geleneksel Gıdalar ve Gıda Güvenliği
 • Gıda İşlemede Yeni Teknolojiler
 • AB ve Uluslararası Anlaşmalar
 • Resmi Kontroller
 • Gıda Güvenliği Mevzuatı
 • Gıda Hukuku
 • Gıda Güvenliği ve Kurumlar arası/Meslekler arası İletişim
 • Afetlerde Gıda Güvenliği Yönetimi
 • Evde Gıda Güvenliği 
 • Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir 
 • Gıda Etiği 
 • Su ve Gıda Güvenliği